Deweloper nowych mieszkań w Katowicach – Geogrupa

Katowice to jeden z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i największe miasto konurbacji górnośląskiej.

Przemysł wydobywczy i ciężki, którego rozwój stanowił istotny czynnik miastotwórczy, wciąż są ściśle kojarzone z Katowicami. Obecnie jednak miasto rozwija się także w innych kierunkach, będąc jednym z największych ośrodków gospodarczych w kraju. Kopalniane szyby nie stanowią już dominującego elementu krajobrazu, ustępując miejsca rozwijającej się infrastrukturze. Katowice to ważny ośrodek handlowo-usługowy, kulturalny i edukacyjny. Na ich terenie działa Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, stanowiąca wsparcie dla rozwoju gospodarczego regionu oraz kilka parków przemysłowych i technologicznych.

Wśród największych atutów miasta wymienia się m.in. dogodne położenie, dobrze rozwiniętą sieć dróg, a do ważniejszych zadań, przyciągnięcie do miasta nowych mieszkańców. Między innymi z myślą o nich rozwija się rynek mieszkaniowy.

 

Grupa Deweloperska GEO oferuje jeszcze nowe mieszkania deweloperskie w inwestycji Atrium Geo położonej w dzielnicy Brynów.