Zakup gruntów i działki budowlanej

 

Poszukujemy nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu.

W składanych ofertach prosimy o podanie jak największej liczby informacji przede wszystkim:

 

  • adresu nieruchomości,
  • powierzchni nieruchomości,
  • nr księgi wieczystej,
  • informacji o przeznaczeniu nieruchomości (planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy),
  • proponowanej ceny.


Kontakt:
Bartosz Sznicer
mail: bartosz.sznicer@geogrupa.pl